•                                                                                                                                                                                             

Ολες οι δρασεις

Πιστοποίηση  Michelin για την Σταυράκης Α.Ε.


Η Σταυράκης Α.Ε., χάρη στην ολοκληρωμένη και ποιοτική της λειτουργία, απέκτησε πιστοποίηση MICHELIN του διεθνώς αναγνωρισμένου φορέαTUV AUSTRIA HELLAS.